Diensten

OPVANG

  • De voor- en naschoolse opvang op school wordt verzorgd door mevr. Marleen Poiz en mevr. Iman Asaad.
  • Er is betalende opvang ’s morgens van 7u. tot 8u.10 en ’s avonds van 16u.10 tot 18u.  Ook op vrijdag is dit tot 18u.
  • De woensdag is er opvang tussen 11u.25 en 13u.  Ouders die de woensdagnamiddag gebruik maken van de stedelijke opvang “de Zonnebloem” in Gistel kunnen gratis gebruik maken van de diensten van de schoolbus.  Ze stellen zich hiervoor in verbinding met de busverantwoordelijke en “de Zonnebloem”.
  • Wie kinderen naar de opvang brengt of wie kinderen ophaalt, die gebruikt steeds de ingang aan de kant van de kerk.

BUS

  • Het staat ouders vrij gebruik te maken van ons georganiseerd leerlingenvervoer. 
  • De aanvragen en afspraken daaromtrent worden gemaakt met de busverantwoordelijke en stelt zich in verbinding met de buschauffeur, Claudine Vandekerckhove via het nummer: 0472/92 84 29.
  • Onze bus wordt ook ingezet voor het verplaatsen van en naar buitenschoolse activiteiten.
  • De buschauffeur is mevr. Claudine Vandekerckhove. De busbegeleidster is mevr. Marijke Logghe.