OPVANG

  • De voor- en naschoolse opvang op school wordt verzorgd door mevr. Marleen Poiz.
  • Er is betalende opvang ’s morgens van 7u. tot 8u.10 en ’s avonds van 16u.10 tot 18u.  Op vrijdag is dit tot 17u.15.
  • De woensdag is er opvang tussen 11u.25 en 13u.  Ouders die de woensdagnamiddag gebruik maken van de stedelijke opvang “de Zonnebloem” in Gistel kunnen gratis gebruik maken van de diensten van de schoolbus.  Ze stellen zich hiervoor in verbinding met de busverantwoordelijke en “de Zonnebloem”.
  • Wie kinderen naar de opvang brengt of wie kinderen ophaalt, die gebruikt steeds de ingang aan de kant van de kerk.
  • Bij het verlaten van de opvang wordt Marleen steeds verwittigd, zodat ze de leerling kan uitscannen.

BUS

  • Het staat ouders vrij gebruik te maken van ons georganiseerd leerlingenvervoer. 
  • De aanvragen en afspraken daaromtrent worden gemaakt met de busverantwoordelijke en stelt zich in verbinding met de buschauffeur, Claudine Vandekerckhove via het nummer: 0472/92 84 29.
  • Onze bus wordt ook ingezet voor het verplaatsen van en naar buitenschoolse activiteiten.
  • De buschauffeur is mevr. Claudine Vandekerckhove. De busbegeleider is Ameen Daoud.