Missie: Waarvoor staan we?

Gemeenteschool “De Horizon” biedt een krachtige leeromgeving aan waar we het kind in al zijn/haar facetten centraal zetten. Welbevinden, betrokkenheid, respect en groeien met al zijn/haar talenten zijn waarden waar we sterk op inzetten en waarmee we binnen de school aan de slag gaan.

Visie: Waarvoor gaan we?

Gemeenteschool “De Horizon” streeft er naar om via het aanbieden van kwaliteitsvol onderwijs ervoor te zorgen dat leerlingen ‘met de tijd mee’, tijdens hun eigen leerproces een positief zelfbeeld ontwikkelen. Hiervoor gemotiveerd zijn en zelf initiatief nemen sluiten er nauw bij aan. Tijdens hun totale persoonlijkheidsontwikkeling  groeien ze naar zelfstandigheid. Een respectvolle manier om te communiceren en samen te werken liggen hierbij aan de grondslag. Via zelfsturend leren kunnen leerlingen creatief en probleemoplossend omgaan met de hen omringende en steeds veranderende wereld.

Pedagogisch project

Dorps-school ~ Dorps-kern ~ Dorps-gevoel

Gemeenteschool “De Horizon” is een landelijk gelegen dorpsschool, middenin de West-Vlaamse polders. De school wordt omarmd door het dorp.  Met onze activiteiten betrekken wij de buurt en creëren we een positieve wisselwerking.

Zo verhogen we zo het dorpsgevoelOnze dorpsschool is groot in kleine dingen.

Uit-stralen ~ uit-pakken ~ uit-dagen

Iedereen is welkom op onze school. Dit ongeacht de culturele, sociale en levensbeschouwelijke achtergrond.  Elk kind krijgt de kans om zich te ontplooien met zijn/haar eigen talenten en mogelijkheden. We zijn voor hen een tweede thuis. Kleinschaligheid en warme geborgenheid staan hierbij centraal. We prikkelen onze leerlingen in een uitdagende omgeving. Zowel binnen als buiten de klas, tijdens en na de schooluren, pakken we uit met functionele leeromgevingen.  De Horizon daagt elke kind uit om ons onderwijs uit te stralen.

Zorgzaam ~ behulpzaam ~ respectvol ~ liefdevol

De Horizon is een zorgzame school met een warm hart voor iedereen. Als team besteden we aandacht aan individuele noden.  Ons onderwijs passen we aan waar nodig. Differentiëren doen we om te ondersteunen of om uit te dagen. Hier staat het kind steeds centraal in zijn/haar eigen schoolloopbaan.  We werken aan een positieve klassfeer. Het welbevinden en de betrokkenheid van elke leerling stimuleert het leren en ontwikkelen. Elk kind krijgt de kans om zichzelf te zijn. Een gelukkig kind komt beter tot ontwikkeling. We gaan respectvol met elkaar om. Ook behulpzaam zijn is een waarde waar we actief op inzetten.

Om-kaderen ~ om-ringen ~ om-armen

Als school zijn we omringd door verschillende partners die mee helpen zorgen dat we eigentijds en  kwaliteitsvol onderwijs bieden: het betrokken gemeentebestuur, geëngageerde ouders, gemotiveerde leerkrachten, inspirerende leerlingen en professionele externen
Samen omarmen we elk kind.

Be-wust ~ be-leven ~ be-wegen

We geven leerlingen kansen om hen bewust  te helpen bouwen aan een mooiere wereld. Leren gaat verder dan de vier muren van onze klas. De moestuin, de buitenklas en de speelweide bieden tal van ontwikkelingskansen. We voeren een preventief milieu- en  gezondheidsbeleid.  We creëren sport- en bewegingsmomenten tijdens en buiten de lessen. Zo reiken we hen tools aan voor de toekomst om hen als gezonde, milieubewuste burgers te laten opgroeien.

Door-stromen ~ door-groeien ~ door-zetten

De kinderen krijgen alle kansen om op hun eigen tempo te groeien vanaf de kleuterklas tot in het zesde leerjaar. Leerkrachten zijn hun coach. We versterken de weerbaarheid en het  doorzettingsvermogen van leerlingen. De school reikt hen alle mogelijke groeikansen aan. Zo motiveren we onze leerlingen om door te zetten tot gelukkige mensen.

Ont-dekken ~ Ont-wikkelen ~ ont-plooien

Samen zoeken we naar het talent in ieder kind. In een veilig school-en klasklimaat krijgen de leerlingen de kans om een positief zelfbeeld te ontwikkelen.  We bieden ervaringsgericht onderwijs, verschillende werkvormen en activiteiten aan. Zo ontplooien de leerlingen zich tot zelfstandige individuen. Ook na school bieden we vrijblijvend een brede waaier van activiteiten aan, waardoor ze hun talenten verder ontwikkelen. Wie weet worden ze een passie voor het leven….

Wereld-wijs ~ (w)onder-wijs

In De Horizon leren we de leerlingen om de wereld te omarmen. We laten hen met een actuele blik kijken naar onze steeds veranderende maatschappij. Met ons onderwijs dragen we zorg voor onszelf en de wereld. We sturen onze leerlingen uit als Horizon-ambassadeurs voor de toekomst.