HORI*SONG*KIDS

 • Onze Hori*song*kids komen om de twee weken, op vrijdag, samen in de turnzaal.
 • De Hori*song*kids zijn jongens en meisjes die helemaal weg zijn van muziek, dans en zang, in de breedste zin van het woord.
 • Getalenteerde leerkrachten zorgen ervoor dat de muzikale microbe zich verspreidt doorheen De Horizon.
 • Samen zingen en naar een optreden toe leven is deugddoend en ontspannend. Zowel voor de leerlingen als voor de leerkracht.

BEWEGINGSJUNGLE

 • Op maandag, na schooltijd wordt er op een speelse, creatieve manier nog een uurtje extra bewogen en gedanst met de kleuters vanaf de tweede kleuterklas.
 • Via oefenen van motorische vaardigheden als evenwicht, kruipen, klimmen, rollen, springen,….wordt de algemene ontwikkeling extra gestimuleerd.

NASCHOOLSE FRANSE LES

Fruitbrochettes maken tijdens de naschoolse Franse les
 • De naschoolse Franse les wordt gezien als een speelse voorbereiding op de reguliere Franse lessen van 5L en 6L.
 • Ze hebben vooral het mondeling behelpen in de Franse taal voor ogen.
 • De naschoolse Franse les gaat door op maandag. Dit voor leerlingen uit 3L en 4L.

NASCHOOLS TURNEN

 • Op speelse, creatieve en vooral sportieve manier wordt extra bewegingsopvoeding gegeven voor de leerlingen van de lagere school.
 • Het naschools turnen gaat door op dinsdag (4L, 5L, 6L) en op donderdag (1L, 2L, 3L)

STUDIE

 • Op maandag, dinsdag en donderdag organiseren we naschoolse studie. Dit voor leerlingen vanaf 2L.
 • Leerlingen kunnen hun huiswerk maken onder begeleiding van een leerkracht.
 • De studie kan er niet toe leiden dat ouders de  verantwoordelijkheid voor het opvolgen van het schoolwerk verschuiven naar de school. Kinderen halen een extra stimulans uit de interesse die ouders voor hun schoolwerk tonen.
 • Wil je studie volgen, dan ga je akkoord met onze afspraken bij de start van het schooljaar.