OUDERRAAD

 • De Algemene Vergadering van de Ouderraad verenigt alle ouders van de school en komt jaarlijks eenmaal samen bij de aanvang van een schooljaar.
 • Tijdens de Algemene Vergadering wordt het Dagelijks Bestuur aangeduid. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een plaatsvervangend secretaris en een penningmeester. De Schepen van Onderwijs, de directeur en de teamleden mogen de vergaderingen bijwonen met een raadgevende stem.
 • De Ouderraad komt één keer per maand samen in de school.
 • De leden van het Dagelijks Bestuur van schooljaar 2021-2022 zijn: Ellen de Jong (voorzitter), Tineke Van Hoof (ondervoorzitter), Melissa Willems (penningmeester), Lies Termote (secretaris) en Joke Mortier (plaatsvervangend secretaris). Daarnaast zijn er nog de effectieve leden: Evelyn Vanhee, Kevin Rouzee, Stefaan Soenen, Ellen Van Der Zwalmen, Erik De Clercq, Lien Vermander, Charlotte Cardoen, Sally Vereecken, Siska Lowagie, Frederick Van Eessen, Natalia Sevostyanova, Maaike Lauwereyns, Vanessa Ramon en Valérie Pascal.

SCHOOLRAAD

 • De schoolraad is een orgaan die zowel ouders, personeel als de lokale gemeenschap verenigt. Indien nodig worden ook ervaringsdeskundigen uitgenodigd.
 • Per geleding zijn er drie mandaten, dit voor vier jaar.
  • De geleding van de ouders wordt rechtstreeks aangeduid vanuit de ouderraad.
  • De geleding van het personeel wordt rechtstreeks aangeduid vanuit het schoolteam.
  • De geleding van de lokale gemeenschap wordt aangeduid door coöptatie.
 • De vergadering wordt ook bijgewoond door het schoolbestuur. Dit door de Schepen van Onderwijs en door de directeur van de school.
 • Er wordt een voorzitter en een secretaris aangeduid.
 • De schoolraad heeft:
  • overlegbevoegdheid
  • facultatief advies
  • informatierecht
 • De leden van de schoolraad zijn
  • Voor het schoolbestuur: Dhr. Michel Vincke (schepen), Mevr. An Ameloot (directeur)
  • Voor de ouders: Mevr. Ellen de Jong, Mevr. Sally Vereecken, Mevr. Charlotte Cardoen
  • Voor het personeel: Mevr. Melanie de Jong, Mevr. Jolien Bouden, Mevr. Maaike Verstraete (secretaris)
  • Voor de lokale gemeenschap: Mevr. Ann Brys, Dhr. Bart Maene, Mevr. Lut Vancraeynest (voorzitter)

LEERLINGENPARLEMENT

 • Het leerlingenparlement is een groepje leerlingen die bestaat uit twee klasverantwoordelijken, vanaf het derde leerjaar.
 • Het leerlingenparlement wordt jaarlijks opnieuw gekozen bij de aanvang van het schooljaar.
 • Zij komen één keer per maand samen.
 • De leerlingen van het leerlingenparlement kijken hoe bepaalde zaken op school kunnen geoptimaliseerd worden. Zij overleggen dit samen met twee teamleden. Indien nodig worden er afspraken gemaakt met de directeur of met het schoolbestuur.

MOS

 • De groene ridders en schildknapen is een groepje leerlingen die bestaat uit twee klasverantwoordelijken vanaf het eerste leerjaar.
 • De MOS-werkgroep komt één keer per maand samen en bekijken in samenspraak hoe we met alle betrokkenen kunnen meehelpen bouwen aan aan beter leefmilieu op school. We willen op alle vlakken proberen mee te werken aan het beperken van de ecologische voetafdruk.
 • Onderwerpen van de vergadering zijn: de gezonde brooddoos, gebruik van herbruikbare drinkfles, brooddoos, koekjes-en fruitdoos, fietscontrole, moestuinieren, fruit op school, uitwerken van de buitenlesweek, lunchen in de speelweide, Fairtrade, wereldwaterdag, composteren, kippen op school, dikke truiendag,…