De sportraad is het kloppend hart achter het sportbeleid op onze school. Meester Diego (lkr L.O.) en meester Luk zijn de drijvende krachten achter deze raad. Bovenop de wekelijkse turn- en zwemlessen wil de sportraad activiteiten inrichten om alle leerlingen voor de sportgedachte warm te maken. Ze zorgen er ook voor dat er op regelmatige basis deelgenomen wordt aan de naschoolse sportactiviteiten op woensdagnamiddag. Ook de organisatie van de jaarlijkse swimmathon voor Gistelse scholen en de sportdag ligt in handen van de Sportraad.