Respect voor een democratisch gedragen besluitvorming is fundamenteel. Het beleid neemt initiatieven die brede participatie beogen.  Volgende inspraakorganen is de school rijk. 

boekenjuf Kopie