Voldoende beweging vindt de school, net als veel ouders en kinderen, erg belangrijk.  Om die reden huist een eigen turnclub onder ons Horizondak.  Meester Diego (regent lichamelijke opvoeding) verzorgt wekelijks op dinsdag (voor lj.4,5 en 6) en op donderdag (voor lj.1, 2 en 3) extra naschoolse turnlessen.  De lessen vangen aan om 16u en eindigen om 17u.15. Tijdens de naschoolse turnlessen ligt de lat duidelijk wat hoger dan tijdens de reguliere lessen.  Van de leerlingen wordt een enthousiaste ingesteldheid verlangd.  Na inschrijving wordt uitgegaan van een stipte aanwezigheid. Afwezigheden met gegronde reden worden schriftelijk aan de meester gemeld.