Op dinsdag en donderdagavond kunnen kinderen op school studie volgen.  Leerlingen kunnen op rustige wijze werken aan hun huistaak onder toezicht van een leerkracht.  De studie vangt aan om 16u.15 en eindigt om 17u. Niettegenstaande de begeleiding erop gericht is de leerlingen zo nodig wat ondersteuning te bieden door op vragen te antwoorden en te stimuleren om door te werken, blijft de verantwoordelijkheid voor het opvolgen van het klaswerk bij de ouders liggen.  Kinderen putten immers bijzondere motivatie uit de interesse die ouders betonen voor hun schoolwerk.  

Kinderen die een studie aanvangen kunnen, buiten uitzonderlijke omstandigheden, niet vervroegd de studie verlaten.  Dit om de rust in de studie niet te verstoren.  Uitzonderingen worden schriftelijk gemotiveerd.  

studie 001studie 002studie 003