naschools Frans KopieDSC01067 Kopie

Leerlingen uit het 3de en 4de leerjaar kunnen op maandagavond tussen 16u.15 en 17u. naschools Franse les volgen. Deze lessen worden gezien als een eerste speelse kennismaking. De lesgeefster is juf Jolien. Voor de lessen wordt gebruik gemaakt van een afzonderlijke methode.  Vanaf het 5de leerjaar zitten 3 lestijden Frans vervat in het regulier lessenrooster.  NIettegenstaande de lessen de kinderen sterker naar de startlijn loodsen, zien we zijn niet als noodzakelijk. Eerder biedt de naschoolse Franse les aan kinderen met een zekere taalkundige interesse de kans om het leren van een tweede taal vervroegd aan te vangen.  Voldoende motivatie en volharding worden verlangd. Eventuele afwezigheid na inschrijving kan slechts bij gegronde redenen die schriftelijk worden gemeld.  De data van de Franse lessen staan online en zijn via de activiteitenkalender te raadplegen.