De voor-en naschoolse opvang op onze school wordt verzorgd door mevrouw Marleen Poiz en Mevr. Anna Hansseeuw.

Image

Dit tussen 7u en 8u.10 en tussen 16u en 18u. De woensdag is er opvang tussen 11u.25 en 13u.

Ouders die de woensdagnamiddag gebruik willen maken van de buitzenschoolse  kinderopvang "De Zonnebloem" in Gistel, kunnen gratis gebruik maken van de diensten van de schoolbus. Ze stellen zich hiervoor in verbinding met de busverantwoordelijken.

Tarifering : - €0,32/kwartier vanaf een derde kind uit hetzelfde gezin is de opvang gratis.                                                                                                 De afrekening gebeurt via de schoolfactuur. Een fiscaal attest voor de aftrek van kosten voor kinderopvang van kinderen beneden de twaalf jaar wordt in de eerste jaarhelft meegegeven.

Afspraken : Noteer in de agenda of het heen-en-weer-schriftje als je kind in de opvang moet blijven.                                                                                 Bij het verlaten van de opvang wordt er gevraagd mevr. Poiz te verwittigen.

Drankjes : In de opvang bestaat de mogelijkheid tot het bekomen van een flesje chocomelk, mits schriftelijke toelating van de ouders. Dit tegen de prijs van €0,60/drankje.

Elektronisch binnen en buiten: Wanneer u de opvang wenst binnen te komen (enkel aan de kant van de kerk!), dient u voortaan aan te bellen.