Voor jonge kleuters die nog maar pas naar school gaan, gaat een nieuwe, maar vermoeiende wereld open.  Sommige kleuters zijn ’s middags best moe en aan een middagslaapje toe.  Om die reden kan het raadzaam zijn om de eerste weken de kinderen slechts halve dagen naar school te sturen.

Omdat niet iedere ouder ‘s middags in opvang kan voorzien en omdat sowieso wat platterust ieder kind ten goede komt, worden de jongsten uit de berenklas die op school eten onder toezicht tot 13u.15 wat te rusten gelegd.  Na het belsignaal vatten zij met nieuwe energie de middagactiviteiten in klas aan.

rusthoekje