Horizongewijs ‘met de tijd mee’ en na een aanzet van o.a. de Ouderraad, besliste het schoolbestuur om ook op het dak van onze school zonnepanelen te voorzien. Instaan voor de gedeeltelijke opwekking van onze eigen energie is in tijden waar klimaatproblematieken aan de orde zijn een wijze beslissing. Onze oudste leerlingen zullen de komende periode dan ook wel eens van nabij kennis maken met de werking van zonne-energie.

Bedankt schoolbestuur voor deze duurzame investering in onze school.

zonnepanelen Klein