Ook bij ons blijft het coronavirus ons leven beheersen. We houden ons aan de gemaakte afspraken van hogerhand en we verzorgen enkel noodopvang.

Bij vragen kunt u steeds de directeur contacteren.

Blijf goed 'gimme' volgen. Daar houden we u zo goed als mogelijk op de hoogte.

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar.

Het Horizonteam

Wat is het verschil tussen de astronomische en de weerkundige lente